Montáž OK, technologie a potrubních rozvodů regenerátoru a separátoru

Montáž OK, technologie a potrubních rozvodů regenerátoru a separátoru

Montáž OK, technologie a potrubních rozvodů regenerátoru a separátoru

Montáž probíhala v místech s vysokým nebezpečím výbuchu, kde nebylo možné svařovat, pálit ani brousit. Všechny potrubní díly se připravovaly mimo místo montáže a dělily se na jednotlivé části, tak aby je bylo možné v místě montáže smontovat.

Místo montáže:

ČR, Moravskoslezský kraj

Rozsah zakázky:

  • montáž a ustavení OK regenerátoru a separátoru
  • ustavení technologie regenerátoru a separátoru
  • dodávka a montáž potrubních rozvodů od DN 15 do DN 400
  • provedení tlakových a těsnostních zkoušek potrubních rozvodů
  • asistence při zprovozňování

Kontaktujte nás