Archivy: Reference

Výroba a montáž dílů komorového podavače

Výroba a montáž dílů komorového podavače

Místo montáže:

ČR, Královehradecký kraj

Rozsah zakázky:

 • demontáž stávajícího zařízení a montáž jeřábových drážek
 • výroka OK rámu komorového podavače
 • ustavení částí komorového podavače na rám a jejich propojení potrubím
 • montáž OK komorového podavače, čerpadla a nádrže na nově vybudované základy
 • propojení technologie potrubním a úprava stávajích rozvodů

Montáž OK, technologie a potrubních rozvodů regenerátoru a separátoru

Montáž OK, technologie a potrubních rozvodů regenerátoru a separátoru

Montáž probíhala v místech s vysokým nebezpečím výbuchu, kde nebylo možné svařovat, pálit ani brousit. Všechny potrubní díly se připravovaly mimo místo montáže a dělily se na jednotlivé části, tak aby je bylo možné v místě montáže smontovat.

Místo montáže:

ČR, Moravskoslezský kraj

Rozsah zakázky:

 • montáž a ustavení OK regenerátoru a separátoru
 • ustavení technologie regenerátoru a separátoru
 • dodávka a montáž potrubních rozvodů od DN 15 do DN 400
 • provedení tlakových a těsnostních zkoušek potrubních rozvodů
 • asistence při zprovozňování

Montáž chladících věží a potrubních rozvodů

Montáž chladících věží a potrubních rozvodů

Místo montáže:

Polsko

Rozsah zakázky:

 • montáž chladících věží a související technologie
 • výroba a montáž OK přístřešků
 • dodávka a montáž potrubních rozvodů DN 400 až DN 1000

Kontaktujte nás