Kategorie reference: Potrubní rozvody

Výroba a montáž dílů komorového podavače

Výroba a montáž dílů komorového podavače

Místo montáže:

ČR, Královehradecký kraj

Rozsah zakázky:

 • demontáž stávajícího zařízení a montáž jeřábových drážek
 • výroka OK rámu komorového podavače
 • ustavení částí komorového podavače na rám a jejich propojení potrubím
 • montáž OK komorového podavače, čerpadla a nádrže na nově vybudované základy
 • propojení technologie potrubním a úprava stávajích rozvodů

Montáž OK, technologie a potrubních rozvodů regenerátoru a separátoru

Montáž OK, technologie a potrubních rozvodů regenerátoru a separátoru

Montáž probíhala v místech s vysokým nebezpečím výbuchu, kde nebylo možné svařovat, pálit ani brousit. Všechny potrubní díly se připravovaly mimo místo montáže a dělily se na jednotlivé části, tak aby je bylo možné v místě montáže smontovat.

Místo montáže:

ČR, Moravskoslezský kraj

Rozsah zakázky:

 • montáž a ustavení OK regenerátoru a separátoru
 • ustavení technologie regenerátoru a separátoru
 • dodávka a montáž potrubních rozvodů od DN 15 do DN 400
 • provedení tlakových a těsnostních zkoušek potrubních rozvodů
 • asistence při zprovozňování

Montáž chladících věží a potrubních rozvodů

Montáž chladících věží a potrubních rozvodů

Místo montáže:

Polsko

Rozsah zakázky:

 • montáž chladících věží a související technologie
 • výroba a montáž OK přístřešků
 • dodávka a montáž potrubních rozvodů DN 400 až DN 1000

Montáž OK a potrubních rozvodů pro dopravu kyseliny

Montáž OK a potrubních rozvodů pro dopravu kyseliny

Místo montáže:

ČR, Jihomoravský kraj

Rozsah zakázky:

 • demontáž potrubního mostu a přeložení stávajích rozvodů
 • výroba a montáž nového potrubního mostu
 • výroba a montáž OK přístřešků nad technologií
 • ustavení technologie
 • dodávka a montáž nových potrubních rozvodů v nerezi

Montáž potrubního rozvodu pneudopravy

Montáž potrubního rozvodu pneudopravy

Místo montáže:

ČR, Moravskoslezský kraj

Rozsah zakázky:

 • výroba a dodávka potrubních dílů a částí technologie
 • montáž technologie a potrubních rozvodů DN 150 v délce cca 300 m

Demontáž a montáž potrubních rozvodů na přivaděči vody

Demontáž a montáž potrubních rozvodů na přivaděči vody

Vše provedeno během 10-ti denní odstávky ve stísněných prostorách. Manipulace s potrubím probíhala převážně pomoci ruční zdvihací techniky.

Místo montáže:

ČR, Středočeský kraj

Rozsah zakázky:

 • předpříprava nových potrubních rozvodů DN 400
 • demontáže stávajích potrubních rozvodů
 • odvoz starých potrubních rozvodů
 • montáž armatur a nových potrubních rozvodů

Kontaktujte nás